Kurser för praktiker

 

Forskningsgruppen VITS i Linköping erbjuder följande kurser för praktiker:

Andra kurser kan utformas efter behov.

Ansvarig för kursverksamheten är professor Göran Goldkuhl