Organisation

Prof. Göran Goldkuhl är forskningsledare för VITS. VITS består av följande forskningsområden:

Forskningsområden Kontaktpersoner
E-förvaltning Göran Goldkuhl
Karin Axelsson
Verksamhetsprocesser och informationssystem Annie Röstlingerr
Mikael Lind
Affärsinteraktion och elektroniska affärer Karin Axelsson
Ulf Melin
Kvalitativ forskningsmetodik Göran Goldkuhl
Stefan Cronholm
IT & mobilitet Owen Eriksson
Informationssystems handlingsbarhet Stefan Cronholm
Metodologi och metautveckling  ----
Mjuk infrastruktur Ulf Melin
Owen Eriksson