Projekt

 

SAMMET
Samverkande metoder för kundinteraktiv tjänsteutveckling

 

FoU-projektet handlar om kundinteraktiv och metodstödd tjänsteutveckling. Det baseras på behov av ökad kundinvolvering, som utnyttjar ett spektrum av möjligheter till direkt kundkommunikation, och ökad systematik i tjänsteutveckling. Tre forskargrupper från Linköpings uninversitet, DSV/KTH och Högskolan i Skövde samverkar i metodutveckling och i ett antal konkreta tjänsteutvecklingsprojekt i olika organisationer. Dessa delprojekt bedrivs i samverkan mellan praktiker och forskare genom att metoder och interaktionsformer tillämpas och utprovas. Samverkan sker med ett antal organisationer med höga krav på tjänster (tjänsteproducenter som Ericsson, Skatteverket, SAS). Genom att arbeta med flera organisationer i olika branscher skapas ett ramverk av flexibla, branschöverskridande metodkomponenter med hög grad av generalitet. Det metodramverk som tas fram är applicerbart på såväl IT-baserade tjänster som andra typer av tjänster samt relationer mellan tjänster och andra typer av produkter.

 
Från VITS deltar Göran Goldkuhl och Karin Axelsson i projektet. Kontakta gärna någon av ovanstående personer för mer information om projektet.

 

Tillbaka