Projekt

 

Kommuner som organiserande sammanhang
- samverkansprojekt mellan informatik, statsvetenskap och företagsekonomi

 

Projektet innebär samverkan mellan forskare i informatik, statsvetenskap och företagsekonomi och är finansierat av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet. Projektet syftar till att skapa gemensam förståelse för de perspektiv som medverkande forskare har på organisering i kommuner. Detta kommer att ske genom att forskarna i samverkan re-analyserar sin forskning om kommunala praktiker i gränssnittet mellan offentliga myndigheter och omgivande samhälle, för att därigenom utveckla perspektivövergripande teorier och begrepp med relevans för kommunstrategiska praktiker.
 
Från VITS deltar Karin Axelsson i projektet.

 

Tillbaka