Projekt

 

Kunskapsinitiativet om systemförvaltning
- en möjlighet att påverka och ta del av innovativ kunskap om systemförvaltning

 

Bakgrund
 
Inom förvaltningsområdet finns en tradition av att kunskapsinitiativ kommer från näringsliv och offentlig förvaltning. Något som troligen kan förklaras med att behovet av kunskap om förvaltning ofta har sitt ursprung i praktiska problemsituationer i vardagen. För att skapa användbar kunskap, som blir mer än organisationsintern, för vi nu samman personer som arbetar med förvaltning med kunskapsutvecklare. Den bakomliggande idén med kunskapsinitiativet var att om flera organisationer går samman kan vi med en blygsam insats/organisation skapa innovativ FoU kring angelägna områden.

Vad är Kunskapsinitiativet och vilka står bakom?
 
Syftet med kunskapsinitiativet är att utveckla nyttig och innovativ kunskap om systemförvaltning. Ett centralt mål för kunskapsinitiativet är därför att bedriva vetenskapligt förankrad och verksamhetsnyttig forskning och utveckling (FoU) om systemförvaltning – FoU vars inriktning och frågeställningar man som medlem kan vara med och påverka och ta del av.
 
Initiativet är ett samarbete mellan Linköpings universitet (LiU) och På AB. Forskningsgruppen VITS vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid LiU är vetenskaplig garant för initiativet och avtalspart för de som är medlemmar i initiativet. Kunskapsinitiativets första fas pågår till och med 2010. Systemförvaltningsforskning inom VITS finansieras även med medel från KK-stiftelsen. Kunskapsinitiativet har också ett nära samarbete med Dataföreningen.
 
Mer information samt forskningsresultat finns på Kunskapsinitiativets webbplats.
 
För mer information om Kunskapsinitiativet, kontakta gärna:
 

 

Tillbaka