Projekt

 

SAFe
Säkra offentliga e-tjänster - en fråga om tillit och organisering

 

Projektet är ett samarbete mellan forskare från forskningsgruppen VITS och statsvetenskap vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet. Projektet är finansierat av Krisberedskapsmyndigheten och pågår från 2008 till 2010. Det övergripande syftet är att analysera hur och varför säkra offentliga e-tjänster skapas (både socialt och tekniskt) inom olika organisationer. Säkerhet ges här en vid innebörd; säkra e-tjänster ska uppfattas som pålitliga och förtroendeskapande.
 
Projektet kombinerar, såväl teoretiskt som praktiskt, befintlig kunskap från statsvetenskap och informatik för att utveckla ny kunskap om hur förtroende påverkas vid införande av e-tjänster. Inom projektet kommer flera fallstudier att genomföras. Den första fallstudien studerar utvecklingen av en e-tjänst för att hantera anonyma tentamina vid Linköpings universitet. Den andra fallstudien studerar införandet av journalsystemet Cosmic i Landstinget i Östergötland. Ytterligare fallstudier är planerade inom projektet. Fallen väljs för att ge olika bilder av hur organisationer går till väga vid införande av offentliga e-tjänster.
 
Projektet leds av Elin Wihlborg, docent i statsvetenskap. Från VITS deltar Karin AxelssonIda Lindgren och Ulf Melin i projektet. Kontakta gärna någon av ovanstående personer för mer information om projektet.

 

Tillbaka