Projekt

 

PRAXIS
Gruppbaserad förädling av praktiska kunskaper - nomadiska systemutvecklare i samverkan

 

 
Projektet praktisksyfte är att utveckla och överföra individuella kunskaper till kollektiva kunskaper. Konsulterna bär med sig utmaningar och erfarenheter från sina arbeten hos kunder. För att utveckla och överföra kunskaper har konsulter träffats kontinuerligt på planlagda arbetsseminarier där forskare deltagit och tillför en arbetsmetod för gemensam förädling av praktiska kunskaper. Abstraherade kunskaper har formulerats, artikulerats och utvecklats. För att öka tillgängligheten har kunskaperna uttryckts i ett IT-baserat kompetensverktyg som kommer att nyttjas av konsulterna i deras arbete för kunder.
 
Projektets forskningssyfte har varit att utveckla och tillämpa en arbetsmetod för gruppbaserad förädling av praktiska kunskaper bland systemutvecklingskonsulter. Metoden fokuserar särskilt problem som rör växlingen mellan konsulters arbete i kundorganisationer och i hemmaorganisationen. Metodens avser att stödja både process (hur göra) och det konceptuella (vad tala om).
 

Projektgruppen består av Stefan Cronholm (projektledare) och Göran Goldkuhl, båda från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. Kontakta gärna någon av oss för mer information om projektet.

Läs mer

 

Tillbaka