Projekt

Pågående projekt

BOSSANOVA
Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor
FACe
Ett annat ansikte utåt? – en studie av hur professionella aktörers roller, kompetens och bemötande påverkas av offentliga e-tjänster
SAMSKOP
Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun
SAMMET
Samverkande metoder för kundinteraktiv tjänsteutveckling
Kommuner som organiserande sammanhang
- samverkansprojekt mellan informatik, statsvetenskap och företagsekonomi
Arkitekturell systemförvaltning
- ett sätt att ta tillvara gjorda IT-investeringar
Kunskapsinitiativet om systemförvaltning
- en möjlighet att påverka och ta del av innovativ kunskap om systemförvaltning
SAFe
Säkra offentliga e-tjänster - en fråga om tillit och organisering

 

Avslutade projekt

verksamt.se
Studier av företagarsajten verksamt.se
PRAXIS
Gruppbaserad förädling av praktiska kunskaper - nomadiska systemutvecklare i samverkan
E-tjänster för Sambruk
FoU-projekt i samverkan mellan VITS-gruppen och Föreningen Sambruk
PROFET
Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner
Inter-organisatoriska e-körkortstjänster
- för enkel och effektiv hantering av körkortsärenden