Organisation

VITS Alumni består av personer som tidigare ingått i VITS-gruppen och som önskar fortsatt nära kunskapsutbyte med VITS. Som en alumniorganisation består VITS Alumni huvudsakligen av personer som tidigare bedrivit forskarstudier i informationssystemutveckling vid Linköpings universitet. I VITS Alumni kan även ingå personer som inte tidigare ingått i VITS eller bedrivit forskarstudier i Linköping, men som önskar en nära samverkan med VITS. VITS Alumni är öppen för både forskare och praktiker.
 
VITS-gruppen och VITS Alumni arrangerar gemensamma aktiviteter (seminarier etc) för kunskapsutbyte. Medlemmar i VITS Alumni publicerar artiklar via VITS Webbplats på samma sätt som medlemmar i VITS-gruppen.
 
Ansvariga kontaktpersoner för VITS Alumni är  

Bengt Andersson, Riksrevisionen
Marie-Therese Christiansson, Karlstads universitet