Medlemmar VITS alumni

Namn:Andersson, Bengt E W  
Organisation: Riksrevisionen  
ePost:  
Intresseområde: Inter-organisatoriska informationssystem i offentlig verksamhet. Kunskapshantering och IT-stöd. Ledningens styrning av investeringar i IS/IT  
Publikationer:  


Namn:Braf, Ewa  
Organisation: Nordisk Kommunikation  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Verksamhetsutveckling med fokus på kunskap, IT-användning och kommunikation.  
Publikationer:  


Namn:Christiansson, Benneth  
Organisation: Karlstads universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Komponentbaserad systemutveckling avseende arbetssätt och metoder  
Publikationer:  


Namn:Christiansson, Marie-Therese  
Organisation: Karlstads universitet  
ePost:  
Webbplats:  
Intresseområde: Modellering av verksamhetsprocesser, metoder och arbetsformer för utveckling av inter-organisatoriska informationssystem, förändringsanalys  
Publikationer:  


Namn:Eliason, Emma  
Organisation: Nethouse  
ePost:  
Intresseområde: Avsedda/upplevda effekter av IT-systems designade handlingsutrymme  
Publikationer: