Forskningsgruppen VITS

 
Beskrivning:
FlowCharter är en programprodukt som kan användas för framställning av grafisk dokumentation. FlowCharter innehåller funktioner för fri ritning av valfria symboler men också ett stort antal fördefinierade symboler. Symbolerna är grupperade i olika collections innehållande olika subjects. För att underlätta framställning av den grafiska dokumentation som ingår i SIMM metodfamilj (collection) har vi framställt egna verktygspaletter (subjects) innehållande de symboler (items) som används inom SIMM metodfamilj.
 
Utvecklade verktygspaletter ger stöd för att rita och rita-om Samverkansgrafer, Interaktionsgrafer, Processgrafer, Handlingsgrafer, Problemgrafer, Styrkegrafer och Målgrafer.
 
 
Verktygspaletterna är utvecklade i iGrafx FlowCharter 2005 och kan användas fritt av personer som har tillgång till iGrafx FlowCharter 2005 eller iGrafx FlowCharter 2000 Professional.
 
Ladda ned verktygspalett (subject)
 

Hämta kompletterande information