Forskningsgruppen VITS

 
Beskrivning:
Visio är en programprodukt som kan användas för framställning av grafisk dokumentation. Visio innehåller funktioner för fri ritning av valfria symboler men också ett stort antal fördefinierade symboler. Symbolerna är grupperade i olika paletter (stencils). För att underlätta framställning av den grafiska dokumentation som ingår i SIMM metodfamilj har vi framställt egna verktygspaletter (stencils) innehållande de symboler (masters/shapes) som används inom SIMM metodfamilj.
 
För närvarande finns verktygspaletter utvecklade som ger stöd för att rita och rita-om Samverkansgrafer, Interaktionsgrafer, Processgrafer, Handlingsgrafer, Problemgrafer, Styrkegrafer, Målgrafer och Begreppsgrafer.
 
För några av graftyperna finns även engelskspråkiga verktygspaletter framtagna. För mer information om dessa, kontakta Annie Röstlinger.
 
 
Verktygspaletterna är utvecklade i Microsoft Office Visio Professional 2003 och kan användas fritt av personer som har tillgång till Visio 2003.
 
Ladda ned verktygspalett (stencil)

Samverkansgraf
Version 5

Processgraf

Version 4

Handlingsgraf
Version 5

Problemgraf

Version 4

Styrkegraf

Version 4

Målgraf

Version 4

Begreppsgraf
Version 3
 
 
Att skapa verktygspaletter i Visio för SIMM metodkomponenter är ett pågående projekt. Synpunkter och förslag till förbättringar tas därför tacksamt emot.