E-förvaltning

 

Mission

Fokuserade aspekter:

 • Utveckling och utvärdering av offentliga e-tjänster inom stat, kommun och landsting
 • E-tjänstebegreppet
 • Samspel mellan e-tjänster, e-administration och e-demokrati
 • IT-stöd för myndighetsutövande
 • Sammanhållen förvaltning
 • IT-baserad samverkan mellan offentliga verksamheter
 • Informationssäkerhet inom offentlig sektor

Vi arbetar med flera olika områden inom den offentliga sektorn. För närvarande studeras främst

 • IT i vård och omsorg
 • IT inom polisen
 • IT inom vägtrafikområdet
 • Kommunalt sambruk av e-tjänster
 • Kommuners verksamhet vid företagsetablering
 • Kommunala hemsidor