E-förvaltning

 


Inom forskningsområdet e-förvaltning studerar vi användning och utveckling av verksamhet och IT-system inom den offentliga sektorn (myndigheter, kommuner och landsting). Här fokuseras särskilt frågor som offentliga e-tjänster, sammanhållen förvaltning, 24-timmarsmyndigheter, IT och processorientering av offentliga verksamheter. Forskningen bedrivs ur ett såväl medborgar- som myndighetsperspektiv.

Vi är även intresserade av samspelet mellan offentlig och kommersiell verksamhet, som t.ex privata tjänsteutförare av offentlig tjänsteproduktion.

Kontaktpersoner:
ggo@ida.liu.se Göran Goldkuhl
karax@ida.liu.se Karin Axelsson