Forskningsresultat

 

Metodverktyg
 

Metodverktyg

Programvara för grafnotation/SIMM
Forskningsnätverket VITS har utvecklat metoder/metodkomponenter som kan användas i olika sammanhang för att t.ex klargöra, utvärdera eller förändra verksamhetsprocesser och IT-system. Dessa metoder/metodkomponenter har fått det gemensamma namnet SIMM. Inom SIMM metodfamilj används olika typer av grafisk dokumentation för analys och kommunikation under arbetsprocessens gång samt även för att dokumentera slutresultat, t.ex som underlag inför beslut och fortsatt arbete.
     För att underlätta framställning och underhåll av den grafiska dokumentation som framställs vid användning av SIMM metodkomponenter rekommenderar vi användning av datorstöd.
 
VITS har utvecklat en egen programvara, metodverktyget Trampolin, som ger ett kraftfullt integrerat stöd för både listor och grafer. Trampolin ger stöd för Handlingsgrafer, Problemgrafer, Styrkegrafer och Målgrafer samt tillhörande listdokument.

Som ett alternativ till Trampolin har VITS också använt mer generella grafiska programprodukter för dokumentation av SIMM-grafer. SIMM-anpassade verktygspaletter har realiserats i MS Visio. SIMM/Visio ger stöd för att rita Samverkansgrafer, Interaktionsgrafer, Processgrafer, Handlingsgrafer, Problemgrafer, Styrkegrafer, Målgrafer och Begreppsgrafer.

Förutom i Visio har vi också realiserat anpassade verktygspaletter i iGrafx FlowCharter. SIMM/FlowCharter ger stöd för att rita Samverkansgrafer, Interaktionsgrafer, Processgrafer, Handlingsgrafer, Problemgrafer, Styrkegrafer och Målgrafer.