Prenumerationer

Registrering för att få information från VITS

 

Registrera dig här om du önskar få meddelanden via e-post från VITS

Nyhetsmeddelanden

Förnamn:
  Efternamn:
Organisation:
eller annat t ex studerande

ePost adress:

 

Din ePostadress kommer endast att användas av VITS-gruppen vid kommunikation med dig om vår verksamhet.


Du kan avanmäla dig genom att klicka på länken 'Uppdatera/Avsluta' i vilket som helst mail du får eller skicka ett mail till e-nyheter@vits.org och ange 'BORTTAG' i ämnesraden.