Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Ritschel, W
Publikation: Developing IT-tools that Support Organizational Change by Means of User Centered Design
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress