Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Melin, Ulf
Publikation: Information Technology’s Role in Process Oriented Organizations — suitable features of, and strategies for IT
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress