Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Lind, Mikael
Publikation: Affärsinriktad förändringsanalys – En metod för att skapa förutsättningar för goda affärer
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress