Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Hedström, Karin
Publikation: A theoretical framework for analysing co-operation between practitioners and researchers
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress