Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Nordström, Malin
Publikation: Exploring the characteristics of information systems maintenance – Defining focus and content through objects
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress