Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Melin, Ulf
Publikation: The Enterprise System as a Part of an Organization’s Administrative Paradox
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress