Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Wihlborg, E
Publikation: Technology in Policy - an Exploratory Case Study of Information Systems in Merging Authorities
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress