Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Goldkuhl, Göran
Publikation: Coordination and transformation in business processes: towards an integrated view
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress