Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Persson, Anders
Publikation: Joined-up eGovernment - needs and options in local governments
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress