Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Sjöström, Jonas
Publikation: Socio-instrumental pragmatism in action
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost till VITS sekretariat, du får en kopia på beställningen till din ePostadress