Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Larsson, Ulf
Publikation: Customer communication in distance shopping: how to reveal complexities through socio-pragmatic conversation analysis
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost till VITS sekretariat, du får en kopia på beställningen till din ePostadress