Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Johansson, Björn
Publikation: Sourcing Decisions of Software Applications Hosting: What Influence has e-Government Services?
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress