Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Melin, Ulf
Publikation: Managing e-service Development – Comparing two e-Government Case Studies
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress