Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Melin, Ulf
Publikation: The Process Perspective in Total Quality Management and Business Process Reenginering - A Critical Review
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress