Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Melin, Ulf
Publikation: Talking to, not about, entrepreneurs – Experiences of public e-service development in a business start up case
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress