Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Lindblad-Gidlund, K
Publikation: Communicating vessels for relevant and rigorous eGovernment research
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress