Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: (Broberg) Danielsson, Hanna
Publikation: Evaluating the Problem Solving, Preserving and Causing Effects of a Healhcare Information System in a Hospital Clinic
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress