Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Collste, G
Publikation: ICT in Medicine and Health Care: Assessing Social, Ethical, and Legal Issues.
Publikationstyp: Böcker
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress