Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Östman, F
Publikation: Hardware/Software Co-verification of a Telephone Exchange: A Case Study
Publikationstyp: Böcker
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress