Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Kjellström, G
Publikation: Gaussian Adaptation, an evolution-based efficient global optimizer
Publikationstyp: Böcker
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress