Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Eriksson, Owen
Publikation: A Generic Communication Model based on Habermas and Searles versions of Speech Act Theory
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress