Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Hedström, Karin
Publikation: The socio-political construction of CareSys. How Interests and Values Influence Computerization.
Publikationstyp: Böcker
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress