Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Pellikka, Markku
Publikation: The value based computer artefact. Challenges illustrated by case studies in municipal context
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress