Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Johansson, Björn
Publikation: Exploring Application Service Provision: Adoption of the ASP concept for provision of ICTs in SMEs.
Publikationstyp: Böcker
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress