Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Oscarson, Per
Publikation: Managing Information Security in a Small IT-service Company: A Case Study
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress