Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Christiansson, Marie-Therese
Publikation: Extreme Modelling - Less is More
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress