Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Johansson, Britt-Marie
Publikation: Self service technologies in distance selling
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress