Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Lind, Mikael
Publikation: Knowledge Management in a broker context – the role of a broker in the knowledge transfer process
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress