Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Petersson, Johan
Publikation: The Local Electronic Marketplace - a Setting for synergies between bits and bricks
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress