Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Christiansson, Marie-Therese
Publikation: Processorientering i en inter-organisatorisk samverkan – med vilken strategi?
Publikationstyp: Böcker
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress