Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Goldkuhl, Göran
Publikation: IT som möjliggörare och hinder - i samspel mellan politik och verksamhet i kommuner
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress