Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Avdic, Anders
Publikation: Användare och utvecklare - om anveckling med kalkylprogram
Publikationstyp: Doktorsavhandlingar
Pris:
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress