Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Nilsson, Anders G.
Publikation: Affärsutvecklarens verktygslåda - utvecklingsarbete med metoder i samspel
Publikationstyp: Rapporter
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress