Beställ publikation

Jag beställer nedanstående publikation:

Författare: Nilsson, Anders G.
Publikation: On Methods for Systems Development in Professional Organisations: The Karlstad University Approach to Informations Systems and its Role in Society,
Publikationstyp: Böcker
Namn:
Organisation:
Postadress:
ePost:

Din beställning skickas med ePost direkt till huvudförfattaren, du får en kopia på beställningen till din ePostadress